Skriv utStart


PastorsexpeditionerKyrkor i församlingarnaDopKonfirmationVigselBegravningKyrkogård och skötselMusik och körerBarn/ungdom
VallåsSnöstorpBrearedFyllingeDiakoniBokbordPersonalOrganisationMedlem eller ej?Lediga tjänsterMåBra-vecka


Välkommen!

Grupperna startar igen v 34.

BARNVERKSAMHET - VALLÅSKYRKAN
 
Öppet kyrkis: (Verksamhet för de minsta + förälder.)  
När? Torsdagar kl. 9.00-11.00
Var? Vallåskyrkan (mitt emot Ängsgårds förskola), till vänster om kyrkans huvudentré, backen ner förbi sandlådan. Dörr längst in i hörnan.
Hur? Ingen föranmälan krävs, kom som Du är! Vi träffas, har en kort sångstund med upprop och bön, en liten aktivitet, och sedan äter vi frukost tillsammans.
Ibland åker vi på gemensam utflykt.
 
Kostnad? 15:- tar vi för frukost/vuxen. Äter Dina barn något, är detta gratis.
Verksamheten riktar sig till Dig som är hemma med ett eller flera barn. Barnen som deltar är ofta mellan 0-3 år (men även äldre barn kan komma med.)
Naturligtvis är far- och morföräldrar också välkomna!
 
Ledare: Jessica Suoraniemi & Åsa Wanfors.
 
Kyrkis, eller kyrkans deltidsförskolegrupp:
 
När? Måndagar, tisdagar och fredagar kl. 9.00-12.00.
Var? Vallåskyrkan (samma lokaler som ovan).
Hur? Det år Ditt barn fyller 3-5 år får Du en inbjudan till denna verksamhet, som är en uppföljning/ förberedelse till dopet.
Sång & musik, skapande verksamhet, fri lek och lek i grupp brukar vi ha.
Kostnad? Verksamheten är gratis för de barn som deltar.
 
Ledare: Jessica Suoraniemi & Åsa Wanfors.
 
För mera information: Rose-Marie Kuchler, barn & ungdomsansvarig, tel: 185667.
 
 
 
VERKSAMHET FÖR SKOLBARN / SKOLUNGDOM / VALLÅS.
 
Stjärnklubb:
För dig som är 6-8 år, efter skolans slut. (Vi hämtar på skolan.)
 
När? Måndag & tisdag kl. 14.00-16.30.
Var? I Vallåskyrkans barnlokaler.
Hur? Temat för höstterminen är frälsarkransen och till jul ska vi öva in ett julspel.
Vi har mycket kul för oss, med lek, sång och drama.
Kostnad?  100:-/år, och en liten avgift för mellanmålet.
 
Ledare: Jessica Suoraniemi & Åsa Wanfors.
 
Kometklubb:
För dig som är 9-11 år.

 
När? Onsdagar & torsdagar kl. 14.00-16.30
Var? Se ovan.
Hur? Även här jobbar vi med frälsarkransen. En del pyssel och skapande verksamhet sysslar vi med i den här gruppen. Musik och drama har vi även här.
Kostnad? Se ovan.
 
Ledare: Åsa Wanfors och Ola Marmvik


Ungdomsgrupp:
För dig som är 12-13 år och har ”vuxit ur” Kometklubben, eller är nyfiken på att vara med i kyrkans verksamhet för ungdomar finns den här klubben.
När? Tisdagar, udda veckor 17.00-19.30
Var? Vallåskyrkan.
Hur? Som en lätt förberedelse för konfirmationen. Exempel på programpunkter: Matlagning, filmkväll, pyssel, skattjakt i kyrkan. Vi har andakt i kyrkan som avslutning.
 
Kostnad?  100:-/år, och en liten avgift för mellanmålet.
 
Ledare: Åsa Wanfors & Ola Marmvik
 
 
 
Ungdomscafé.
Om du är från 14 år och uppåt, är du välkommen till ungdomscaféet.
När? Onsdagar kl 19.00-21.00. Varannan onsdag börjar vi kl 18.00 med kvällsmässa.
Var? I Vallåskyrkans ungdomslokaler.
Hur? Hit kan du komma om du vill ha någon att prata med, spela spel med, köpa billig fika eller godis från vår kiosk.
 
Ledare: Åsa Wanfors, Ola Marmvik och Lena Andersson
För mera information: Rose-Marie Kuchler, barn & ungdomsansvarig, tel: 185667.

Tjejgrupp
Från årskurs 8.
Tisdagar kl 17.00 - 19.30 ojämna veckor med start v 5.
Tjejsnack och mat.

Ledare: Terese Uvesten och Åsa Wanfors


Snöstorp-Breareds Kyrkliga Samfällighet 2004