Skriv utStart


PastorsexpeditionerKyrkor i församlingarnaDopKonfirmationVigselBegravningKyrkogård och skötselMusik och körer
SnöstorpFyllingeVallåsBrearedBarn/ungdomDiakoniBokbordPersonalOrganisationMedlem eller ej?Lediga tjänsterMåBra-vecka


Musik i Snöstorp

Musik i Snöstorp är beteckningen för all musik som produceras och framförs i Snöstorps kyrka och i Snöstorps Församlingsgård. Huvudansvarig är Musikdirektör Göran Persson som innehaft tjänsten som organist och körledare sedan 1987.

 

Kommande arrangemang:
Sommarmusiken i Snöstorps kyrka 22/6-27/7
Ladda ner programmet längst ner på sidan!
_________________________________________________________________________________


Fyra körer ingår i verksamheten: Cappella Snöstorp och Snöstorps Ungdomskör ledda av Göran Persson samt Snöstorps Flickkör och Barnkören Doremi som från och med vt 2009 leds av Jessica Nylander. Dessa medverkar vid gudstjänster och konserter.

Konsertverksamheten under terminerna bygger till stor del på produktioner med de egna ensemblerna. Sommartid arrangeras konserter med i huvudsak externa solister/musiker under rubriken "Sommarmusiken"

Större musikaliska verk för solister, kör och orkester, framförs i regel 2 gånger per år.

KÖRERNA

CAPPELLA SNÖSTORP  http://www.cappellasnostorp.se/
Övningsdag Torsdag 19.00-21.15
Aktuellt Kören deltog den 27-30 maj i den Internationella Körfetivalen i Warszawa och avslutar terminen med att sjunga i högmässan på Kyrkans Dag i Snöstorps kyrka den 6juni kl 11.00. Höstens övningar startar 26 augusti.
Kören bildades i sin nuvarande form så sent som våren 2007 genom en sammanslgning av äldre sångare från Ungdomskören och yngre sångare från Kyrkokören. Kören har ca 30 medlemmar och fungerar som församlingens kyrkokör. Man har redan hunnit med att framföra Magnificat och Kantat nr 131 av Bach, Faurés Requiem, Lars-Erik Larssons Förklädd Gud och Rutters Magnificat. År 2008 gjorde kören en resa till Norra Tyskland med framträdande i Greifswald (Domkyrkan), Berlin (Kirche Zum Guten Hirten, Gedächtnis Kirche, Domkyrkan) och Rostock (Marien Kirche) och i maj 2010 deltog man i 1st International Choir Festival i Warszawa.

SNÖSTORPS UNGDOMSKÖR
Övningsdag Onsdag 17.30-19.15
Aktuellt: Kören avslutade sin termin den 23 maj med en Våkonsert tillsammans med Cappella Snöstorp i Snöstorps kyrka samt en grillfest i Görans trädgård den 2/6. Höstens övningar startar 25 augusti.
Kören består av tjejer i åldern 17-21 år.

SNÖSTORPS FLICKKÖR
Övningsdag: Onsdag 15.30-16.15
Aktuellt: Avslutning på Gullbrannagården den 3 juni
Kören består av flickor i åldern 10-14 år och sjunger företrädesvis i familjegudstjänster och andra mindre sammanhang. Inga förkunskaper krävs.

BARNKÖREN DOREMI 
Övningsdag: Onsdag 14.30-15.15
Aktuellt: Avslutning på Gullbrannagården den 3juni
Kören är till för de yngsta sångarna. Här kan du som går i åk 1-3 prova dina vingar.

LITE KÖRHISTORIK
Snöstorps Kyrkokör
verkade mellan 1935 och 2007. Den bidades av den då nytillträdde organisten Harry Löwenadler. Kören var under alla år ankaret i församlingens körverksamhet. Från 1987, när Göran Persson tillträdde tjänsten som organist och körledare, utökades repertoaren med att även omfatta större kyrkomusikaliska verk av Bach, Händel, Haydn, Mozart, Schubert, Saint-Saëns, Rutter m.fl.
Kören gjorde regelbundet resor till utlandet: Ungern 1990, USA 1993, Tyskland (Öst) 1995, Finland 1997, Österike/Ungern 2000, Tyskland (Väst) 2002, Polen 2004 och Irland 2006.
Från år 2007 övertogs dess uppgifter av den nybildade kören Cappella Snöstorp.

Snöstorps Ungdomskör bildades av Göran Persson 1987 och verkade som blandad kör fram till 2004. Kören var mycket aktiv, i och utanför kyrkan, och skapade sig en framskjuten position i Halmstads körliv. Två CD-skivor finns utgivna: Julskivan "Och det hände vid den tiden" (1999) och "Missa Nova/Konserten" (2001).  Utlandsresor gjordes till: Berlin 1989, fd
Tjeckoslovakien 1991, Paris/Tyskland 1993, Riga 1995, USA 1997, Spanien 1999, Danmark 2000, England 2001, Bratislava/Prag 2002 och USA 2003. Höjdpunkterna var naturligtvis luciaturnéerna till USA.
År 2004 tyckte sångarna att man var för gamla för att kallas ungdomskör och bytte namn till Cappella Snöstorp. Man verkade framgångsrikt under några års tid med bl.a. ett flertal framföranden av Palestrinas Missa Brevis, för att år 2007 slå sig ihop med de yngre sångarna i Snöstorps Kyrkokör. Den nya kör som då bildades antog namnet Cappella Snöstorp. Lite krångligt, men ändå!
Namnet Snöstorps Ungdomskör övertogs 2004 av de äldre flickorna i Flickkören och är sedan dess en renodlad diskantkör.

 

CD-INSPELNINGAR

 

Snöstorps Ungdomskör har spelat in två CD-skivor. Julskivan "Och det hände vid den tiden" 1999 och "Missa Nova / Konserten" 2001. Dessutom har Göran Persson spelat in Julskivan "A babe is born" med Halmstads Vokalensemble år 2005. Skivorna kan köpas via Göran Persson, tel 035-185668, goran.persson@svenskakyrkan.se

 

 

 

SOMMAREN 2010
22/6 KL 19.00
Skimrande toner med Nordis Art Trio
Pernilla Ingvarsdotter - sopran, Marit Sjödin - cello, Ha-Young Sul - piano

29/6 kl 19.00
Visor i blått och grönt
Selma Sedelius - sång, Andreas Lindgrenpiano, Karin Croné - kontrabas

6/7 kl 19.00
Vindla String Quartet
Caroline Karpinska, Maria Andersson, Elina Nygren coh Lisa Ekmark

13/7 kl 19.00
4 x Persson
Josefin, Johanna, Julia och Göran

20/7
The Spirit of New Orleans
Entré 100 kr

27/7
Saxofonslingor och Orgelbrus
Per Thornberg och Stefan WikrénINSTRUMENT
I kyrkan finns två förstklassiga orglar byggda av Åkerman & Lund Orgelbyggeri 1989. Läktarorgeln har 27 stämmor fördelade på två manualer och pedal och kororgeln 6 stämmor fördelade på en manual och pedal.
Läktarorgeln har mekanisk traktur och registratur och är försedd med Abelko Orgeldator med 1000 programerbara kombinationer och registersvällare. Kororgeln har skjutbar klaviatur som möjliggör samspel med barockinstrument. Orgeln är flyttbar.
I församlingsgårdens stora sal finns en Bechsteinflygel och i kyrkan och i körsalen finns pianon av märket Nordiska Piano.
 
Dispositioner:
Läktarorgeln
Man 1                    Man 2                           Pedal
Borduna 16´          Suavial 8´                     Subbas 16´
Principal 8´            Flute Harmonique 8´      Principal 8´
Gamba 8´              Bourdon 8´                   Borduna 8´
Gedackt 8´            Principal 4´                   Oktava 4´
Oktava 4´              Traversflöj 4´               Trumpet 8´
Flöjt 4´                  Oktava 2´                     Basun 16´
Kvinta 2 2/3´          Nasard 2 2/3´
Oktava 2´              Ters 1 3/5´
Mixtur IV                Mixtur III
Cornet III              Oboe 8´
Trumpet 8´            Tremulant

Koppel II/I, I/P, II/P

Kororgeln
Gedackt 8´
Salcinal 8´
Flöjt 4´
Oktava 2´
Kvint 1 1/3´
Subbas 16´

Koppel I/P

Filnamn Beskrivning Storlek Senast uppdaterad
Sommarmusik Snöstorp 2010 580 kb 2010-06-03

Snöstorp-Breareds Kyrkliga Samfällighet 2004