Skriv utStart


PastorsexpeditionerKyrkor i församlingarnaDopKonfirmationVigselBegravning
BårtäckeKyrkogård och skötselMusik och körerBarn/ungdomDiakoniPilgrimsvandringBokbordPersonalFörsamlingsgården i SnöstorpOrganisationMedlem eller ej?Lediga tjänsterMåBra-vecka


Begravning
Begravningsgudstjänst 
”I begravningsgudstjänsten tar församlingen och de sörjande avsked och överlämnar den som har dött åt Guds barmhärtighet. Kyrkan tror och bekänner att Jesus Kristus genom sin död har burit människans död och genom sin uppståndelse segrat över döden och öppnat vägen till det eviga livet.
Vid begravningen kommer såväl sorgen och dödens allvar som hoppet och uppståndelsens ljus till uttryck. Det blir samtidigt en påminnelse för de närvarande att själva besinna sig inför livets frågor och dödens allvar.
Den dubbelhet av död och liv, mörker och ljus som finns i varje människas liv och i korsets evangelium sätter således sin prägel på begravningen, men sorgen och döden får en ny och annorlunda karaktär, när den bärs upp av uppståndelsen och den himmelska lovsångens ton.”
(ur kyrkoordningen för Svenska kyrkan.)
 
Begravningsgudstjänst i Snöstorps och Breareds församlingar 
Begravningsgudstjänst sker för den som är medlem i Svenska kyrkan. Den kan ske i någon av pastoratets fyra kyrkor, i kapellen på Rotorp S: ta Anna kapell och S: ta Katarina kapell, eller i någon annan kyrka eller kapell. I församlingens kyrkor sker begravningar i regel Tis-Fre klockan 11.00 eller 13.00. På måndagar (och även andra dagar om önskemål finns) i S: ta Anna eller Katarina kapell.
Begravning av den som har tillhört Snöstorps eller Breareds församling utförs av någon av församlingarnas präster.
  Tid för begravning bokas genom pastorsexpeditionen, det kan man göra själv eller med hjälp av begravningsbyrån. I god tid innan begravningen tar präst kontakt med närmast anhörig (det går också bra att själv ta kontakt med prästen) genom telefonsamtal och eventuellt hembesök.
 
Begravningsgudstjänsten innehåller två eller tre psalmer som de anhöriga väljer tillsammans med begravningsprästen. Den innehåller också två orgelstycken, ett inledningsstycke och ett avslutningsstycke, som anhöriga i samråd med tjänstgörande musiker väljer.
Begravningsgudstjänsten kan också innehålla solosång eller ytterligare musikstycken, detta ingår inte och därför får anhöriga själva bekosta och ordna detta. Anhöriga kan få hjälp av kyrkans musiker eller genom begravningsbyrån.
CD-musik kan förekomma efter samråd med präst.
 
Före begravning kan även utfärdsbön/bisättning ske, vilket innebör en andakt vid förflyttning av en avlidne till gravkapell eller andakt i bårhus i väntan på begravning. En sådan stund kan ske med eller utan präst.
 
Önskas samling efter begravningen så går det bra att hyra Snöstorps församlingsgård, eller motsvarande salar i anslutning till övriga kyrkor.
 
I samband med begravning görs också själaringning och tacksägelse. Själaringning innebär klockringning någon/några dagar efter dödsfallet och sker måndag-fredag klockan 11.00 (i Breared klockan 10.00, ej måndagar). Det går inte att få ringning då annan begravning äger rum. Kyrkan är öppen vid detta tillfälle och det går bra att närvara i kyrkan under ringningen. Önskar man att präst skall närvara och hålla kort bön i samband med ringningen så får man ta kontakt med prästen eller framföra det genom pastorsexpeditionen.
Tacksägelse sker i söndagens gudstjänst, för den som är bosatt i Snöstorp eller Vallås distrikt sker det både i Snöstorps och i Vallås kyrka, för den som tillhör Fyllinge distrikt sker det även i Mariakyrkan, för den som tillhör Breareds församling sker det i Breareds kyrka. Tacksägelsen kan ske både före och efter begravningen efter anhörigas önskemål. Tacksägelse innebär att vi tackar Gud för den vi sörjer genom att nämna den avlidnes namn i bön som följs av klockringning och bön för de sörjande. 
 
Urnsättning: för den som är kremerad sker urnsättning senast ett år efter kremeringen. Anhöriga kan utforma den stunden fritt, präst och/eller vaktmästare kan medverka.
 
Minnesgudstjänst.
Till gemensam minnesgudstjänst inbjudes anhöriga, då vi tänder ljus för varje avliden som tillhörde församlingen när vederbörande dog. Det innebär att man kan ha haft begravningen i någon av församlingens kyrkor men minnesgudstjänsten blir i en annan kyrka.
 
Minnesgudstjänst sker i Snöstorps kyrka söndagen efter alla helgons dag för tillhöriga i Snöstorps församling (Vallås, Fyllinge och Snöstorp)
 
Minnesgudstjänst sker i Breareds kyrka Alla helgons dag för tillhöriga Breareds församling.

Snöstorp-Breareds Kyrkliga Samfällighet 2004