Skriv utStart


PastorsexpeditionerKyrkor i församlingarnaDopKonfirmationVigselBegravningKyrkogård och skötselMusik och körerBarn/ungdomDiakoniPilgrimsvandringBokbordPersonalFörsamlingsgården i SnöstorpOrganisationMedlem eller ej?Lediga tjänsterMåBra-vecka


KONFIRMATION

 

Att lämna barndomen innebär både glädje och sorg. Det trygga och invanda utmanas av nya intressen. En tonåring växlar mellan barndomen och vuxenvärlden. Att bli självständig och hitta sin egen identitet, "vem är jag egentligen?" blir viktigt. Nya tankar och åsikter formas. 

Hittills har föräldrarna varit normen för sitt barn, bilden av hur en vuxen ska vara. Nu blir föräldern viktig som motpol, vad förenar och vad skiljer mig från mamma eller pappa blir en viktig fråga. För de flesta tonåringar betyder känslorna mycket, det är ibland tvära kast i känslolivet även hos de som på ytan är lugna och balanserade. Kompisarna är mycket viktiga i tonåren, det är med kamratgruppen som bas som den egna identiteten byggs.

Det är i detta skede av livet som konfirmation erbjuds i Snöstorps och Breareds församlingar.

Vad innebär konfirmationen?

Den kristna tron räknar med en kärleksfull Gud, som vill dela vårt liv och våra villkor. Den kristna tron handlar om en trygghet som finns utanför den egna personen. I konfirmationsarbetet vill vi ge tonåringen möjlighet att upptäcka Guds kärlek och förlåtelse. Konfirmandtiden ger också hjälp att tänka självständigt kring tro och livsfrågor och kunskap om vad den kristna tron säger om människans värde, om rätt och fel, ont och gott, om vårt gemensamma ansvar i världen mm. 

Undervisningen sker både i storgrupp och i mindre samtalsgrupper. Vi försöker varva teoretiska lektioner med praktisk och skapande verksamhet, som t.ex musik, film, drama och målning. Samtidigt är det viktigt att veta att konfirmationsgruppen är en gemenskap där ingen behöver prestera något för att få vara med.

Konfirmandtiden består av tre delar- lektioner, läger och gudstjänstbesök.

Konfirmation betyder bekräfta. I den konfirmationsgudstjänst som äger rum bekräftar konfirmanden sitt dop. Hon säger JA till de gåvor som gavs i dopet, samtidigt bekräftar Gud sitt JA till de gåvor och löften som är förbundna med dopet.

I Snöstorps församling kan du välja att läsa i Snöstorp, Fyllinge eller på Vallås. Du börjar din läsning i september och konfirmeras i maj månad. Under hösten och på våren är du med vid ett konfirmandläger, dessutom ingår regelbundna gudstjänstbesök. I Snöstorp finns också "sommarläsning", vilket innebär några lästillfällen under våren följt av läsning varje dag när skolan slutat i juni månad, där ett längre läger ingår. Konfirmation sker i juli.

I Breareds församling startar läsningen i september med konfirmation under maj månad. Ett läger under hösten och ett under våren även här.

Är du inte döpt, kan du läsa ändå, så bestämmer vi en dopdag innan det är dags för konfirmation.

Vill Du veta mer? Kontakta pastorsexpeditionen i Snöstorp, 035-17 97 00.

Filnamn Beskrivning Storlek Senast uppdaterad
Foto tillåtelse Konfirmandföräldras tillåtelse för bildpublicering på konfirmander pdf. 114 kb 2010-01-14

Snöstorp-Breareds Kyrkliga Samfällighet 2004